สทน. ขอเชิญลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวจีน เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน ปี ๒๕๖๖

 สทน. ขอเชิญลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสำหรับตลาดท่องเที่ยวจีน เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อคู่ค้าไทย-จีน ปี ๒๕๖๖

.
เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย ผ่านบริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมาย
.
เปิดรับลงทะเบียนตามช่องทาง ดังนี้
.
✔️กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว
✔️สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 6 สาขา
1️⃣สาขากรุงเทพมหานคร
2️⃣สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
3️⃣สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
4️⃣สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
5️⃣สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
6️⃣สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)
✔️ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ลิงก์ใบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์: https://bit.ly/3mwITty
‼️ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
สอบถามข้อมูลติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 6 สาขา หรือกลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว โทร. 0 2141 3297 หรือ 0 2141 3295