สทน.เข้าร่วมประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่๘ เพื่อเตรียมการท่องเที่ยวในเส้นทางสายสุขภาพโดยมีกัญชาทางการแพทย์เป็นตัวชูโรง

 วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้มอบหมายให้ นายเจริญ วังอนานนท์ อุปนายกสมาคมฯ , นายคมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ นายชัยพฤกษ์ ทองคำ ประชาสัมพันธ์ สมาคมฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่๘ เพื่อเตรียมการท่องเที่ยวในเส้นทางสายสุขภาพโดยมีกัญชาทางการแพทย์เป็นตัวชูโรง โดยในที่ประชุมมี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่๘ เป็นประธาน และมี ดร.เภสัชกร อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานหลักต่างๆเข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเส้นทางกัญชาเพื่อการแพทย์ สำหรับการท่องเที่ยวโดยทางเขตสุขภาพที่ ๘ ได้มอบหมายให้สมาคม สทน. และ ATTA ช่วยกันคิดหาเส้นทางนำเที่ยวที่จะสามารถตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ โดยในอนาคตคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาจากเส้นทาง R3A เข้ามาสู่เขตสุขภาพที่ ๘ มาก ทั้งเข้ามาเพือท่องเที่ยวและเข้ามาเพื่อการแพทย์ ทางเขตสุขภาพที่๘เลยเล็งเห็นว่า ความสำคัฐในการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเส้นทางนี้นั้น ควรจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถควบคุมได้ ทาง ททท.จึงยก มาตรฐานของการท่องเที่ยวคือ SHA และ SHA+ เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ ณ จุดนี้ โดยมีจำนวนแปลงกัญชามาตรฐานที่ต้องการเข้าร่วมมากกว่า ๑๐๐ แปลง แต่เบื้องต้นมีแปลงตัวอย่าง ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก รวมกว่า 20แปลง จะเปิดเส้นทางทำร่อง ทั้งนี้ทาง ททท. กำลังเร่งพิจารณาและช่วยเร่งรัดให้ทุกสถานที่และผู้ประกอบการสามารถขอ SHA และ SHA+ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในด้านการเตรียมพร้อมด้านท่องเที่ยวทางสมาคมฯ ได้เร่งขอให้มีการจัดอบรมมัคคุเทศก์ และ ผู้ประกอบการนำเที่ยวให้มีความรู้ทางด้านสมุนไพรกัญชา-กัญชง เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง โดยจะเริ่มมีการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์เริ่มต้นคณะแรกภายในวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รุ่นแรกไม่เกิน ๒๐๐ ท่าน โดยการจัดอบรมนั้นจะเป็นหลักสูตรที่ทางเขตสุขภาพที่ ๘ ได้จัดเตรียมวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกัญชา-กัญชง และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถซื้อและนำมาใช้เพื่อการรักษาได้จริง

ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ท่องเที่ยวนั้น สมาคมได้เสนอเส้นทางนำร่อง นครราชสีมา , บุรีรัมย์ ซึ่งมีสถานที่รองรับและมีความพร้อมมากที่สุดเพื่อที่จะนำร่องการท่องเที่ยวได้โดยเร็ว และ ได้นำเสนอระบบการจองบัตรผ่านทาง CAnnabis pass ผ่านplatformของสมาคมฯ ที่กำลังพัฒนาอยู่ให้มีความสะดวกสบายและสามารถคัดกรองนักท่องเที่ยว ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องได้รับข้อมูลผู้เข้าชมในทุกๆแปลงที่มีการพานักท่องเที่ยวเข้าไป โดยผ่านระบบสแกนเช็คอินเพื่อนำส่งข้อมูลไปยังกระทรวงฯ ซึ่งทางสมาคมฯ สทน.และATTA ได้รับมอบหมายให้จัดทำระบบการจองนี้ ซึ่งระบบดังกล่าวนั้นได้ทำการทดลองให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเห็นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางท่านที่ปรึกษาได้ให้แนวคิดว่าโปรแกรมควรจะยืดหยุ่นให้เหมาะกับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน สามารถเลือกหมวดหมู่ที่สนใจ และ เพิ่มความน่าสนใจให้กับโปรแกรมเดินทางไม่ให้น่าเบื่อ และ นักท่องเที่ยวมีความสุขไปกับการเดินทางในเส้นทางที่ได้เลือกซื้อ

ทาง ททท. ได้เตรียมเส้นทางนำร่องภาคอีสาน Hug loei-chiangkan model เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และได้มีการถอดแบบ phuket sandbox มาพัฒนาในจุดบกพร่องในด้านสาธารณสุข และ มีการเตรียมเส้นทาง ทั้งสายสุขภาพ สายมู และ เส้นทางอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อทำให้ตลาดท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งในอนาคตอันใกล้