สทน.ร่วมประชุมหารือเพื่อขอการสนับสนุน ดำเนินการทำ SOP เส้นทาง Routing EEC

 วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐น. ณ กระทรวงสาธารณสุข

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และที่ปรึกษาสมาคม ATTA (Inbound) ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการลงทุนและท่องเที่ยวระหว่างประเทศตามแนวทางเส้นทางสายไหมใหม่ และมูลนิธิ Beaudoin & Co Foundation โดย ดร.โสภณ เอส บิวโดอิน เข้าพบ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์ ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ และนางเสาวภาค์ จงกิติพงค์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเทคนิค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อขอการสนับสนุน ดำเนินการทำ SOP เส้นทาง Routing EEC ภาคตะวันออก (ระยอง ตราด จันทบุรี) และ routing ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง) เพื่อเป็นการนำร่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและรักษาโควิด-19 โดยใช้สมุนไพรกัญชาทางการแพทย์

 

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ ได้ให้คำแนะนำโดยให้อธิบดีและรองอธิบดี มาร่วมให้คำปรึกษา รวมถึงจัดทำแผน SOP เพื่อให้สามารถเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะใช้สิทธิเดินทางท่องเที่ยวในโครงการทัวร์เที่ยวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาหลังการเปิดประเทศแล้ว