กรมการท่องเที่ยว พร้อมคณะรมต.นายพิพัฒน์ ลงพื้นที่เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองอ้อ จ.สุโขทัย

 “กรมการท่องเที่ยว ร่วมคณะ รมต. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองอ้อ จังหวัดสุโขทัย”

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะทำงานฯ เดินทางปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและร่วมแสดงความยินดีกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกรมการท่องเที่ยว โดยอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้นายอารัญ บุญชัย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ณ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

จากนั้นเวลา ๑๗.๐๐ น. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองอ้อ (กลุ่มไทคลั่ง) พร้อมพบปะผู้ประกอบการ ประชาชนที่มาต้อนรับ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ดูการสาธิตการทำเครื่องปั้นดินเผา ทั้งนี้มีการมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้แก่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ๕ ชุมชนที่ผ่านการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้มอบ ณ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย