กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมงาน THAI Networking Event

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

สทน. ร่วมประชุม เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง BB ๒๐๔ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

สทน. ร่วมกิจกรรม Domestic MICE Fam Trip ๒๐๒๑ เส้นทางจังหวัดพิษณุโลกและ จังหวัดสุโขทัยภายใต้ โครงการจัดกิจกรรม  MICE ๗ Themes  ไมซ์ ชุมชน Showcase

วันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก

สทน.เข้าร่วมประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่๘ เพื่อเตรียมการท่องเที่ยวในเส้นทางสายสุขภาพโดยมีกัญชาทางการแพทย์เป็นตัวชูโรง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ระบบ zoom

สทน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ และระบบ Zoom