กิจกรรมชาวสทน.

โครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานท่องเที่ยวองค์รวม

สทน.ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานท่องเที่ยวองค์รวมและแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวระหว่างและหลัง สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (COVID-19)

สมาชิกสทน.สำรวจบ้านน้ำเชี่ยว-ท่าระแนะ จ.ตราด เพื่อส่งเสริมการขายท่องเที่ยวชุมชน

ในวันที่ 26-27 กันยายน 2563 สทน.เดินทาง สู่บ้านน้ำเชี่ยว-ท่าระแนะ จ.ตราด เพื่อส่งเสริมการขายท่องเที่ยวชุมชน

สทน.ร่วมประชุมกับอพท.เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครั้งที่ 10/2563

สทน.เข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายกและกรรมการสมาคมสทน.เข้าพบนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม "แนวทางการส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวผ่านทัวร์"

สทน.ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นำโดย นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคม, ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการ และ นายภูมิพิพัฒ มีสำราญ อุปนายกสมาคม ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวไทยมั่นใจไปกับ SHA”

เปิดตัว 81 ชุมชนท่องเที่ยววิถี New Normal

ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาสมาคมสทน. ร่วมงานเปิดตัว 81 ชุมชนท่องเที่ยววิถี New Normal และเป็นวิทยากรเรื่อง “แหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้โอกาสอย่างไรกับ ผู้ประกอบการนำเที่ยว”

เยี่ยมชมกิจกรรมสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว จ.สระแก้ว - ปราจีนบุรี - นครนายก

นายกธนพล ชีวรัตนพร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสทน. เยี่ยมชมกิจกรรมสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยว จ.สระแก้ว - ปราจีนบุรี - นครนายก ในวันที่ 19-20 กันยายน 63

สทน.เข้าพบรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบนาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมประชุมขับเคลื่อนชุมชน

8 ก.ย.63 นายกธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) พร้อมด้วยดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการและและคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)หรือ อพท