กิจกรรมชาวสทน.

 สทน. ร่วมสำรวจสินค้าการท่องเที่ยวจังหวัดตาก  และร่วมงานเทศกาลอะโวคาโด ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

สทน. เข้าร่วมยื่นข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรมาส 3-4 ปี 2565 และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2566 ตามนโยบายรัฐบาลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  (2)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สทน. เข้าร่วมยื่นข้อเรียกร้องจากผู้ประกอบการภาคเอกชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรมาส 3-4 ปี 2565 และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 2566 ตามนโยบายรัฐบาลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  (1)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สทน. เข้าร่วมงานแถลงทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  ททท. ปี ๒๕๖๖ (TAT 2023 Strategic Direction  Press Conference: TATSD2023)

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงภาพยนตร์ Mastercard Cinema เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ