บจก. โอโย เทคโนโลยี แอนด์ ฮอสพิทอลลิตี้ (ประเทศไทย)

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 1403 - 1263
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ห้องเลขที่ S05 ชั้นที่ 27 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
: 02-026-1271
:
: [email protected],[email protected]
: www.oyorooms.com/th
: OYO
LINE ID : ilovemeepooh1
: