บจก. โอโย เทคโนโลยี แอนด์ ฮอสพิทอลลิตี้ (ประเทศไทย)

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 1403 - 1263
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
063-9636553


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (สำนักงานใหญ่)
: 062-1432288
:
: [email protected]
: www.oyorooms.com/th
: https://www.facebook.com/oyorooms
LINE ID : OYO TH Booking
: https://www.instagram.com/oyorooms/