บจก. พารากอน คาร์ เรนทัล (เฮิรทซ์ เร้นท์ อะ คาร์)

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 0664 - 1052
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
72/8-9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
72/8-9 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (สำนักงานใหญ่)
: 02-2664666 ต่อ 1801,082-0057988
: 02-2664360-1
: [email protected]
: www.hertzthailand.com
: https://www.facebook.com/HertzCarRental.th/?fref=ts
LINE ID :
: https://www.instagram.com/hertz_carrental_thailand/