บจก. เซ็นทรัลพัฒนา (มหาชน)

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 0899 - 1257
ประเภทสมาชิก : กิจกรรมท่องเที่ยว
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
4,4/1-4/2,4/4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
4,4/1-4/2,4/4 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สาขา8)
: 02-6407000*1005-1009
: 02-2559767
: [email protected]
: www.centralworld.com
:
LINE ID :
: