บจก.ไทยกัญญา

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 1667 – 0166
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว : -


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
1445/141 ถนน เพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
1445/141 ถนน เพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี 76120
: 098-258-9494
: -
: [email protected]
: https://www.thaikanya.com/
: https://www.facebook.com/thaikanyaa
LINE ID : 0982589494
: https://www.instagram.com/thaikanyacannabis/