คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 0887 - 0857
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
110/1-4 อาคาร6 ชั้น9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
110/1-4 อาคาร6 ชั้น9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
: 02-9547300 ต่อ700
: 02-9547354
: [email protected]
: www.dpu.ac.th/tourism
: https://www.facebook.com/dpu.hoteltourism
LINE ID :
: https://www.instagram.com/tourismdpu/