สทน. ขอเชิญร่วมงาน All about Salt s Talks ภายใต้งานเทศกาล Diamond of The Salt Festival 2022

 

 

 เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทยหรือ TIEFA ได้มีกำหนดจัดงาน All about Salt s Talks ภายใต้งานเทศกาล Diamond of The Salt Festival 2022 โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์เพื่อต่อยอดสู่การสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับงานเทศกาลเกลือเมืองเพชรบุรีสู่ประชาคมโลก ภายใต้แนวคิด EXTRA-ORDINARY SALT ปรากฎการณ์เกลือที่เหนือธรรมดา

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงาน  All about Salt s Talks ภายใต้งานเทศกาล Diamond of The Salt Festival 2022 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 18.30 น. 

ณ ห้องประชุมสบันงา ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

♦️รับจำนวน 20 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทางผู้จัด มีการจัดเตรียมรถบัสสำหรับเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน สามารถเดินทางพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 7.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   

ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมงาน: https://forms.gle/FoiHVg45btGZ167MA

กำหนดการ:  https://citly.me/lmOUx