สทน. ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม

 เรียน สมาชิก สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

 
จังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (Nakhon pathom Innovatin and Food Expo: มหกรรมแสดงนวัตกรรมและอาหารนครปฐม) กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชุมชน  จังหวัดนครปฐม เทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม ในระหว่างวันที่ 16 18 กันยายน 2565 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ วัดงิ้วราย ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลคาเฟ่ กินเป็ด ปลา กุ้ง นครปฐม  ในวันที่ 17 กันยายน 2565
 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ วัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางรถไฟ และค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน กิจกรรมนั่งรถรางนำเที่ยวในพื้นที่ และอาหารกลางวัน
การเดินทาง: สมาชิกเดินทางเอง 
ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/YY7RRr376Jz6XUSw5
กำหนดการ https://bit.ly/3S6FnAR
ตารางเดินรถไฟ  https://bit.ly/3U93UH5
 
♦️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: คุณกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน 
 ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม โทร.092 237 9988