สทน. ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ Amazing Thailand รถทัวร์ทั่วไทย

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้มอบหมายให้ นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต  อุปนายกสมาคมฯ  ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ  Amazing Thailand รถทัวร์ทั่วไทย ในวันที่ ๑ กันยายน - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ กล่าวเปิดพิธี และ ทำพิธีปล่อยขบวนโดย น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น