สทน. เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is power ๒๐๒๒ จากการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ประจำปี ๒๕๖๕

 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) พร้อม น.ส.ณารีรัตน์ อภิรัฐจตุรานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ และ นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นตามรายมิติ (มิติที่ ๓ คุณภาพการให้บริการ และ มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร) โดย ได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "นโยบายขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน (Enhance The Dots) ในการส่งเสริมการส่งออก, การค้าชายแดน, การบริโภคภายในประเทศ เพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย" รางวัลนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สมาคมฯ มีการวางเป้าหมายในการดำเนินนโยบายอย่างชัดเจน และสามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมาย อาทิ การจัดกิจกรรมของสมาคมฯ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมกับภาครัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" อันเป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และการขอขยายโครงการต่อเนื่องจนมาถึง (ระยะเวลาโครงการครั้งที่ ๒) และการผลักดันกัญชา กัญชง ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเพิ่มการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก สทน. ทุกท่าน