ททท.ภาคใต้ สนับสนุนงบท่องเที่ยวในพื้นที่ 5 จังหวัด

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)ภูมิภาคภาคใต้ ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการขายร่วม ชีพจรลง South...เที่ยวสุดขอบใต้  
สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
 
ททท.สนับสนุนค่าอาหาร 400 บาท(มื้อ/คน/ครั้ง)จะต้องมี "อาหารถิ่นและอาหารเด่น"ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่รวมอยู่ด้วย
รายละเอียด https://bit.ly/2V4XtHY
เงื่อนไข
1. เดินทางข้ามภูมิภาค และมีการพักค้างในพื้นที่ 5 จังหวัดไม่ต่ำกว่า 1 คืน
2. มีผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 20 คน
3. ใส่โลโก้ "ชีพจรลง South...เที่ยวสุดขอบใต้"
4. แจ้งรายละเอียดเดินทางผ่านทาง สมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
5. สรุปภาพรวมพร้อมกิจกรรมรูปประกอบหลังเสร็จสิ้นการเดินทาง
6. ระยะเวลา 1 ธ.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 (ในรูปแบบ First come First Serve Basis) 
ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายใน ททท.และภายนอกททท.