สทน. เข้าอวยพรผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชั้น ๑๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าด้านตลาดในประเทศ และนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด เพื่อกล่าวสวัสดีและคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่