โพลเผย คนไทย ‘ไม่อยาก’ เปิดประเทศรับชาวต่างชาติ หวาดโควิดรอบสอง

 เปิดประเทศรับชาวต่างชาติ นิด้าโพลเผย คนไทยไม่เห็นด้วย เพราะไม่มั่นใจว่าจะคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ หวั่นแพร่ระบาดระลอกสอง ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “8 ตุลาคม ต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวแล้ว” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 จากประชาชนจำนวน 1,318 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเปิดให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการ เปิดประเทศรับชาวต่างชาติ เข้ามาประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชน ต่อการเปิดให้คนต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นี้ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน ก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศได้ พบว่า  

ร้อยละ 40.21 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เกรงว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 รอบ 2 ต้องการให้รักษาสถิติการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดให้ดีเเบบนี้ต่อไป ยังไม่ต้องการให้เสี่ยงรับต่างชาติเข้ามา

ร้อยละ 21.77 ที่ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยว และเพื่อแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนในประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่รัฐได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด

ร้อยละ 20.49 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว โดยรัฐต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด และมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน

ร้อยละ 16.77 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ไม่เชื่อมั่นในมาตรการป้องกันที่รัฐกำหนด เกรงว่าจะเป็นการนำเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาแพร่ระบาด ในประเทศอีกครั้ง

ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ