เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมการขายโครงการ “ชีพจรลง South ประจำปี ๒๕๖๕”

 วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกินรี ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยนางกัลญาณี อัสนี เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม ร่วมเข้าประชุมการส่งเสริมการขายโครงการ “ชีพจรลง South ประจำปี ๒๕๖๕” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ภาคใต้ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 โดยเน้นไปที่การเดินทางใช้บริการบริษัทนำเที่ยวในรูปแบบ Package ท่องเที่ยวดำเนินการผ่านบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ภายใต้แคมเปญ เที่ยวใต้...ไม่รู้ลืม และ เมืองรองต้องไป โดย นส.ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ และนายณัฐพงศ์ สุกกรี หัวหน้างานภาตใต้ 4 กองตลาดภาคใต้ ททท.เป็นประธานในที่ประชุม