กิจกรรมสำรวจเส้นทางพบผู้ประกอบการภาคเหนือ เชียงราย – เชียงใหม่

 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางพบผู้ประกอบการภาคเหนือ เชียงราย – เชียงใหม่  

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และคณะกรรมการสมาคมฯ นำสมาชิกจำนวน 80 คน เดินทางสำรวจเส้นทาง ร่วมงานเจรจาธุรกิจ และพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย – เชียงใหม่ (5 วัน 3 คืน) ระหว่างวันที่ 7 – 11 พย. 2563

วัตถุประสงค์ของการเดินทางของสมาคมฯในครั้งนี้  

  • เพื่อสร้างโอกาสให้กับสมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการใน จ.เชียงรายและเชียงใหม่ในการทำธุรกิจร่วมกัน
  • เพื่อส่งเสริมสมาชิก ให้เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อทำการป้อนสู่ตลาด เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสมาคมในภูมิภาค
  • เพื่อความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคต